Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА 

Оғози фаъолият

6D.KOA-022

6D020500 – Филология

6D021000 – Филологияи хориҷӣ

6D050400 – Рӯзноманигорӣ 

57

27.10.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.02.2018

ШОКИРИЁН МУХАММАДЮНУС - МАЛЫЕ ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ В ПОЭЗИИ РУДАКИ И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2018

ХУСРАВИ НАЗАРӢ - ВИЖАГИҲОИ ШАКЛГИРИИ ДАСТУРИ ЗАБОНИ ФОРСИИ ДАРӢ ДАР АФҒОНИСТОН


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2018

ҲОМИДОВ ДИЛМУРОД РАҶАБОВИЧ - ТАҲҚИҚИ ЗАБОНШИНОСИИ ГИДРОНИМҲОИ МАВЗЕЪҲОИ ТАЪРИХИИ ТОҶИКНИШИН