6D.KOA-030

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-030

6D020200 – Муносибатҳои байналмилалӣ

6D050500 – Минтақашиносӣ

75

07.12.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.09.2021

 
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.06.2021

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.02.2021

ШАРАФУДДИН ШАРАФЁРХУСУСИЯТҲОИ МОҶАРОҲОИ СИЁСӢ ДАР АФҒОНИСТОН ВА ДАХОЛАТИ КИШВАРҲОИ ХОРИҶӢ БА ОНҲО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.02.2021

БАҲОДУРОВ БЕҲРӮЗ ФАЙЗУЛЛОЕВИЧМАСЪАЛАҲОИ НАВСОЗИИ ҲАЁТИ ИҶТИМОӢ-СИЁСИИ АФҒОНИСТОН ДАР СОЛҲОИ 1933-1973


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.02.2021

ТУРСУНОВ ТУРСУНМУРОД ХУДОЙМУРОДОВИЧМУНОСИБАТҲОИ СИЁСӢ, ИҚТИСОДИВУ ТИҶОРАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҶУМҲУРИИ ҲИНДУСТОН (солҳои 1992-2020)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.02.2021

СОДИҚЗОДА ҲОКИМБЕК ҶАББОРСИЁСАТИ ГЕНДЕРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: РАВАНДҲО ВА МЕХАНИЗМҲОИ ТАТБИҚ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.01.2021

МУСОЕВ ШУҲРАТ МАҲМАДИЕВИЧСИЁСАТИ ҲАРБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ АСОСӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.01.2021

ШЕРОВ ШОДИҶОН CAЛУМAТШОЕВИЧРОБИТAҲОИ ТОҶИКИCТОНУ РОCCИЯ ДAР CОҲAИ МУҲОҶИРAТ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.01.2021

НОСИРОВА ФАРЗОНА ИЗАТУЛЛОЕВНАХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ ҲАМЧУН НИҲОДИ ИҶТИМОИЮ СИЁСӢ ВА РУШДИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР (таҷрибаи Тоҷикистон)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.01.2021

ҲАСАНОВ ШАРИФХУҶА ҚОЗИЕВИЧОМИЛҲОИ СИЁСИЮ ҲУҚУҚИИ МУҚОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ ДАР МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ (ДАР АСОСИ ТАҶРИБАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.01.2021

НАИМОВ ИСМОИЛ НУРУЛЛОЕВИЧ – ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН: ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АСПЕКТЫ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.01.2021

КАСЫМОВ АЗАМАТ АКБАРОВИЧ – ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Согласие ведущей организации

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.01.2021

ПAЙВAНДOВ ХAЙPИДДИН БOЙМУPOДOВИЧҲAМКOPИҲOИ ҶУМҲУPИИ ТOҶИКИCТOН БO КИШВAPҲOИ OCИЁИ ҶAНУБУ ШAPҚӢ (ДАР МИCOЛИ МAЛAЙЗИЯ, ИНДОНЕЗИЯ ВА СИНГАПУР) ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.12.2020

РАҲМОНЗОДА ГУЛЧЕҲРА РАҲМОННАҚШИ УНСУРИ ГЕНДЕРӢ ДАР ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ (ДАР МИСОЛИ КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.12.2020

ҚОБИЛОВ МУҲАББАТШО ЗАМИРОВИЧТАЪСИРИ ТАМАДДУНҲОИ ҶАҲОНӢ БА РАМЗИ ФАРҲАНГӢ-СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.12.2020

ҲУСАЙНЗОДА АМИНҶОН БУРИХОНТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ДИНӢ БА РАВАНДҲОИ СИЁСӢ (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.12.2020

ШАРИПОВ САЙХОМИД САФАРМАДОВИЧ – ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА С КАЗАХСТАНОМ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (2001-2016 гг.)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.12.2020

СУФИЕВ САДРИДДИН НАСРИДИНОВИЧ – ҲАМКОРИҲОИ ИЛМӢ-АДАБӢ ВА ФАРҲАНГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ҶУМҲУРИИ ҲИНДУСТОН ВА ҶУМҲУРИИ ИСЛОМИИ ПОКИСТОН (ОХИРИ АСРИ XX ИБТИДОИ АСРИ XXI)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.12.2020

ҒАЙРАТОВА ФОТИМА АСЛАМШОЕВНА – ИФРОТГАРОИИ ҶАВОНОН ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ: МОҲИЯТ ВА МУШКИЛОТИ МУҚОВИМАТ БО ОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.12.2020

ГАФФОРЗОДА НИГОРАХОН – МЕСТО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.11.2020

АҲЛИДДИН ИБОДУЛЛОЗОДА – ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР САМТИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ЭНЕРГЕТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ (солҳои 1991 – 2020)

Маълумотнома дар бораи муассисаи тақриздиҳанда

Ризоияти муассисаи тақриздиҳанда


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.11.2020

МАМАДҒАФУРОВ ИСМОИЛ ЭГАМНАЗАРОВИЧ – ТАҒЙИРЁБИИ ДУРНАМОИ СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ИСЛОМИИ АФҒОНИСТОН ДАР ИБТИДОИ АСРИ XXI


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.11.2020

РАҲМОНЗОДА АЗИМҶОНИ ШЕРАЛӢ – ТАҲАВВУЛИ НИЗОМИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ОХИРИ АСРИ ХХ – ИБТИДОИ АСРИ XXI


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.11.2020

САФАРОВ БАҲРОМ РАҲМАТУЛЛОЕВИЧ – ТЕХНОЛОГИЯҲОИ СИЁСӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОНҲО ДАР ШАРОИТИ ДИГАРГУНИҲОИ ҶАҲОНИ МУОСИР (таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.10.2020

АНВАРИ САФАРӢ – МАСЪАЛАҲОИ САРҲАДӢ ДАР СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.10.2020

ҚУРБОНОВ СУБҲОН МАҲМАДРАҲИМОВИЧ – ВАТАНДӮСТӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ХОССИ ОН ДАР РАВАНДИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.09.2020

НУРЗОДА МУСЛУҲУДДИНИ ҶАЛОЛУДДИНТАШАККУЛИ НИЗОМИ АМНИЯТИ МИНТАҚАВИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ДАР ҚАРИНАИ МУНОСИБАТҲОИ РОССИЯ ВА ТОҶИКИСТОН (1992-2018)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.09.2020

БОРОНОВА РУХШОНА АБДУРАСУЛОВНА – ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.09.2020

ҶАЪФАРОВ САЙҲОМИД ХАЙРУДДИНОВИЧ – САМТҲО ВА ПЕШОМАДҲОИ ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ЮНЕСКО ДАР СОҲАИ ИЛМ, МАОРИФ ВА ФАРҲАНГ