ҚАЛАНДАРОВ ФИРДАВСҶОН ШОНАЗАРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 14.04.2023, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.02.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ ҲАМЧУН УНСУРИ ПОЙДОРИИ АМНИЯТИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ:  ҚАЛАНДАРОВ ФИРДАВСҶОН ШОНАЗАРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.02.2023