БОБОЕВ ҶУРАБОЙ АБДУСАЛОМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 16.02.2023, соати 10.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 14.12.2022

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-038

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ГУЛСАНГҲОИ ҚИСМИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми биологӣ аз рӯйи ихтисоси
03.02.01 – Ботаника

Унвонҷӯ:  БОБОЕВ ҶУРАБОЙ АБДУСАЛОМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.12.2022

БОБОЕВ ҶУРАБОЙ АБДУСАЛОМОВИЧ –  ГУЛСАНГҲОИ ҚИСМИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР