БУРИЕВ АКМАЛ РАҶАБАЛИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 21.02.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 13.12.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ПРОБЛЕМAҲОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНИИ ИСТИФОДАИ САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ: БУРИЕВ АКМАЛ РАҶАБАЛИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)