ИСМОИЛЗОДА МАЪРУФ ИСКАНДАР

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.06.2023, соати 16.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 14.04.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СИЁСИШАВИИ ДИН ВА ХУСУСИЯТҲОИ МУҲИМИ ОН ДАР ШАРОИТИ ИНКИШОФИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОНӢ: ТАҲЛИЛИ ИҶТИМОӢ – ФАЛСАФӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси

09.00.11 –фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ )

Унвонҷӯ:  ИСМОИЛЗОДА МАЪРУФ ИСКАНДАР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.04.2023