ХУРСАНДЗОДА СУЛАЙМОН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 19.10.2021, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 08.07.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 СИЁСАТИ ЗИДДИКОРРУПСИОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲҚИҚӢ НАЗАРИЯВӢ ВА МУҚОИСАВӢ – ҲУҚУҚӢ 
 

барои дарёфти дара дараҷаи илмии номзади илм илмҳои ҳуқуқшиносшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ХУРСАНДЗОДА СУЛАЙМОН 

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.06.2021