МИРАЛИЕВ САЛОҲИДДИН АБДУСАЛОМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.02.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 30.11.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 ТАЪИНИ ҶАЗОИ САБУКТАР НИСБАТ БА ҶАЗОЕ, КИ БАРОИ ИН ҶИНОЯТ ПЕШБИНӢ ШУДААСТ (МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛӢ) 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: МИРАЛИЕВ САЛОҲИДДИН АБДУСАЛОМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.11.2022