МИРЗОЕВ ҚОБИЛҶОН ХОЛМУРОДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 18.02.2023, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 30.11.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҒОРАТГАРӢ: МАСОИЛИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚӢ–ҶИНОЯТӢ ВА МУҚОВИМАТ БО ОН 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: МИРЗОЕВ ҚОБИЛҶОН ХОЛМУРОДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.11.2022