МУРОДЗОДА МУКАРРАМАИ РАҶАБАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 20.04.2023, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 01.02.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИФОДАИ МАФҲУМИ ҶИНСИЯТ ВА ТАҲАВВУЛОТИ ШАКЛИЮ МАЪНОИИ ОН ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: МУРОДЗОДА МУКАРРАМАИ РАҶАБАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.02.2023