САИДЗОДА ШОҲИН НУРИДДИН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 12.04.2019 в 14.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 05.01.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУКАММАЛСОЗИИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶИНОЯТӢ ОИД БА ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ ҚОЧОҚ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.08 — Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Унвонҷӯ: САИДЗОДА ШОҲИН НУРИДДИН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.12.2018

Тақризи роҳбари илмӣ