ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМАЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 18.04.2019, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 17.01.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКИИ ИБОРАҲОИ ИСМӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОҶИК (ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ «АДАБИЁТ ВА САНЪАТ» (2010-2016)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология

10.02.22 – Забонҳои кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии (аброгенҳо) Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ)

Унвонҷӯ: ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМАЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.11.2018

ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМАЕВНА — МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКИИ ИБОРАҲОИ ИСМӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОҶИК (ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ «АДАБИЁТ ВА САНЪАТ» (2010-2016)