ФАЙЗУЛЛОЕВ МЕҲРОБ КАРОМАТУЛЛОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 11.05.2019 в 11.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.02.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСОИЛИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛИИ ТАЪМИНИ ИҚТИСОДИЁТ БО ЗАХИРАҲОИ ҚАРЗӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.10 – молия, муомилоти пул ва қарз

Унвонҷӯ: ФАЙЗУЛЛОЕВ МЕҲРОБ КАРОМАТУЛЛОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.01.2019