НАЗАРОВ МЕХРУБОН НИЁЗМАДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 20.06.2019, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 18.03.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ВИЖАГИҲОИ МАЪНОӢ, УСЛУБӢ ВА СОХТОРИИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ ГУЛУ ГИЁҲ ДАР ЗАБОНИ ҒАЗАЛИЁТИ ШОИРОНИ АСРҲОИ XIII-XIV ФОРСУ ТОҶИК

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология

10.02.22 – Забонҳои кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии (аборигенҳои) Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ)

Унвонҷӯ: НАЗАРОВ МЕХРУБОН НИЁЗМАДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.03.2019

НАЗАРОВ МЕХРУБОН НИЁЗМАДОВИЧ — ВИЖАГИҲОИ МАЪНОӢ, УСЛУБӢ ВА СОХТОРИИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ ГУЛУ ГИЁҲ ДАР ЗАБОНИ ҒАЗАЛИЁТИ ШОИРОНИ АСРҲОИ XIII-XIV ФОРСУ ТОҶИК