РАСУЛОВ ДОДУЛЛО ТОҶИДДИНОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.07.2019 в 09.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.04.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАКМИЛДИҲИИ МЕХАНИЗМИ ИДОРАКУНИИ РАҚОБАТПАЗИРИИ ХОҶАГИҲОИ ДЕҲҚОНӢ (ФЕРМЕРӢ) ДАР БОЗОРИ АГРООЗУҚАВОРИИ МИНТАҚАВӢ (дар мисоли хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и вилояти Хатлон)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунӣ дар хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии муассисаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (менеҷмент)

Унвонҷӯ: РАСУЛОВ ДОДУЛЛО ТОҶИДДИНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.