ЮНУСӢ АҲТАМШОҲ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 26.09.2019, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 25.04.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ПОЭТИКАИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ҲИНДӢ ВА ТОҶИКӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.03 – Адабиёти халқхои кишварҳои хориҷӣ (адабиёти ҳиндӣ)

Унвонҷӯ: ЮНУСӢ АҲТАМШОҲ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 29.03.2019

ЮНУСӢ АҲТАМШОҲ — ПОЭТИКАИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАҚОЛҲОИ ҲИНДӢ ВА ТОҶИКӢ