КАБИРОВ САМАРИДДИН ҶУМАХОНОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.11.2019 в 11.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 09.07.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛЁБӢ ВА ИСТИФОДАИ ДАРОМАДИ БУҶЕТИ ХОНАВОДАИ АҲОЛИИ ДЕҲОТ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.10 — Молия, муомилоти пул ва қарз

Унвонҷӯ: КАБИРОВ САМАРИДДИН ҶУМАХОНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.06.2019