БЕКОВ ФИРДАВС ШОМАҲМАДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 28.12.2019 в 09.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 25.09.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ВОСИТАҲОИ БУҶЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси

08.00.10 — Молия, муомилоти пул ва қарз

Унвонҷӯ: БЕКОВ ФИРДАВС ШОМАҲМАДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.09.2019