РАҲМОН ДИЛШОД САФАРБЕК

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 21.02.2020 в 14.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 20.11.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ ВА ТАҚВИЯТЁБИИ ТАФОВУТҲОИ ФАРҲАНГӢ-ТАМАДДУНӢ: МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРӢ, УСУЛӢ ВА АМАЛӢ-ҲУҚУҚӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01. – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ

Унвонҷӯ: РАҲМОН ДИЛШОД САФАРБЕК

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.10.2019