АЛИИ ТАҲАССУРӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.02.2020 в 11.30 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 27.11.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИНКИШОФИ СОҲИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР ШАРОИТИ ТАҲРИМИ ИҚТИСОДӢ (дар мисоли саноати устон (вилояти)-и Курдистони Ҷумҳурии исломии Эрон)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисосҳои

08.00.14 — Иқтисодиёти ҷаҳон; 08.00.05 — Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти саноат);

Унвонҷӯ: АЛИИ ТАҲАССУРӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.10.2019