МУҲАММАД ҶАЪФАР ТАЙЁР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 20.12.2018, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.07.2018
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АФҒОНИСТОН ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология

10.01.10­– Журналистика

Унвонҷӯ: МУҲАММАД ҶАЪФАР ТАЙЁР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.04.2018

МУҲАММАД ҶАЪФАР ТАЙЁР — АФҒОНИСТОН ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН