ҲАФИЗЗОДА ШОДӢ ХУРШЕД

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 18.01.2019 в 14.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 19.09.2018
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ФУНКСИЯИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИИ ДАВЛАТИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН: МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01 – назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ҲАФИЗЗОДА ШОДӢ ХУРШЕД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.