РАҶАБЗОДА СОРБОН АБДУСАЛОМ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 07.02.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 25.11.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

 ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ИНСТИТУТИ ТОВОНИ ЗАРАР АЗ ҶИНОЯТ ДАР ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: РАҶАБЗОДА СОРБОН АБДУСАЛОМ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 25.11.2022