РАҲИМОВ РОМИЗ РАМАЗОНОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола бaрoи дaрёфти дaрaҷaи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 30.03.2023, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 05.01.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУКАММАЛГАРДОНИИ ҚАРЗДИҲИИ ИПОТЕКИИ МАНЗИЛӢ ДАР ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Унвонҷӯ: РАҲИМОВ РОМИЗ РАМАЗОНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.01.2023

РАҲИМОВ РОМИЗ РАМАЗОНОВИЧ – МУКАММАЛГАРДОНИИ ҚАРЗДИҲИИ ИПОТЕКИИ МАНЗИЛӢ ДАР ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР