ШАФИЕВ БАХТИЁР ЗИЁРАТШОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола бaрoи дaрёфти дaрaҷaи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.06.2023, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 14.04.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ БОЗОРИ ҚАРЗҲОИ ИПОТЕКӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Унвонҷӯ: ШАФИЕВ БАХТИЁР ЗИЁРАТШОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.04.2023

ШАФИЕВ БАХТИЁР ЗИЁРАТШОЕВИЧ – ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ БОЗОРИ ҚАРЗҲОИ ИПОТЕКӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)