ШОДИЕВ РУСТАМХОН АЗИЗУЛЛОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 09.02.2023, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 26.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ПАЖУҲИШИ ЭТНОЛИНГВИСТИИ ГӮЙИШҲОИ МИНТАҚАИ КӮЛОБ (ТАҲҚИҚИ ТАЪРИХӢ ВА ҲАМЗАМОНӢ)

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ШОДИЕВ РУСТАМХОН АЗИЗУЛЛОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.10.2022
Ризоияти муассисаи пешбар