АЛИИ ТАҲАССУРӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.02.2020 в 11.30 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 27.11.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИНКИШОФИ СОҲИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР ШАРОИТИ ТАҲРИМИ ИҚТИСОДӢ (дар мисоли саноати устон (вилояти)-и Курдистони Ҷумҳурии исломии Эрон)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисосҳои

08.00.14 – Иқтисодиёти ҷаҳон; 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти саноат);

Унвонҷӯ: АЛИИ ТАҲАССУРӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 26.12.2020, соати 11.00 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.10.2019