АҲЛИДДИН ИБОДУЛЛОЗОДА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 11.06.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 27.02.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР САМТИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ЭНЕРГЕТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ (солҳои 1991 – 2020)

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси

07.00.15 – Таърихи муносибатҳои байналхалқӣ ва сиёсати хориҷӣ (илмҳои таърих)

Унвонҷӯ: АҲЛИДДИН ИБОДУЛЛОЗОДА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.11.2020

АҲЛИДДИН ИБОДУЛЛОЗОДА – ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР САМТИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ЭНЕРГЕТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ (солҳои 1991 – 2020)

Қарори шӯрои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсияМаълумотнома дар бораи муассисаи тақриздиҳанда

 

Ризоияти муассисаи тақриздиҳанда