АБДУҚОДИРЗОДА САИДМУКАРРАМ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 06.07.2020, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 03.04.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ ВА СУННАТИ ТАФСИРНИГОРИИ ҚУРЪОН БА ЗАБОНИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ (АСРҲОИ X-XV)

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филология

10.01.01 – Адабиёти тоҷик

Унвонҷӯ: АБДУҚОДИРЗОДА САИДМУКАРРАМ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.03.2020

АБДУҚОДИРЗОДА САИДМУКАРРАМ – ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ ВА СУННАТИ ТАФСИРНИГОРИИ ҚУРЪОН БА ЗАБОНИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ (АСРҲОИ X-XV)