АБДУЛЛОЕВ ҶАМШЕД ТЕМУРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 27.08.2021, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 25.05.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҶУМҲУРИИ ҚИРҒИЗИСТОН ДАР СОЛҲОИ ИСТИҚЛОЛИЯТ (СОЛҲОИ 1991-2016)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси

07.00.15 – Таърихи муносибатҳои байналхалқӣ ва сиёсати хориҷӣ (илмҳои таърих)

Унвонҷӯ: АБДУЛЛОЕВ ҶАМШЕД ТЕМУРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бо сабаби иваз шудани муқарризи расмии дуюм санаи ҳимоя ба 27.08.2021 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.05.2021

АБДУЛЛОЕВ ҶАМШЕД ТЕМУРОВИЧТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҶУМҲУРИИ ҚИРҒИЗИСТОН ДАР СОЛҲОИ ИСТИҚЛОЛИЯТ (СОЛҲОИ 1991-2016)