АБДУЛЛОЗОДА  ҶАМОЛИДДИН  АБДУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 21.01.2023, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 21.11.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСОИЛИ  ТАЪИНИ  ҶАЗО  БАРОИ  МАҶМӮИ  ҶИНОЯТҲО  МУТОБИҚИ  ҚОНУНГУЗОРИИ  ҶИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси
 

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: АБДУЛЛОЗОДА  ҶАМОЛИДДИН  АБДУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)

 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.11.2022