АБДУРАҲИМОВА МАВЗУНА МУҲСИНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 05.03.2021, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.12.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-053
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ ГЕОЭКОЛОГИИ ҶАРАЁНҲОИ ГЕОДИНАМИКӢ: ОҚИБАТҲО ВА СИСТЕМАИ ҲИМОЯ (ДАР МИСОЛИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои география аз рӯйи ихтисоси

25.00.36 – Геоэкология

Унвонҷӯ: АБДУРАҲИМОВА МАВЗУНА МУҲСИНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.11.2020