ҒАФФОРЗОДА ИЛЁСҶОН ҒАФФОР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 18.03.2021, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 16.12.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ПРОБЛЕМАҲОИ ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ КӮДАК ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲҚИҚОТИ СИВИЛИСТӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ҒАФФОРЗОДА ИЛЁСҶОН ҒАФФОР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.11.2020