ҲАЙБУЛОЕВ ШАМСИДИН АҲЛИДИНОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 23.06.2022, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 11.04.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТОПОНИМИЯИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ ДАР САРЧАШМАҲОИ ҶУҒРОФИИ АРАБИЗАБОНИ АСРҲОИ IX-XIII (таҳлили лингвистӣ)
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология ихтисоси

10.02.22 – Забонҳои халқҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони форсӣ)

Унвонҷӯ: ҲАЙБУЛОЕВ ШАМСИДИН АҲЛИДИНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.04.2022

ҲАЙБУЛОЕВ ШАМСИДИН АҲЛИДИНОВИЧ – ТОПОНИМИЯИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ ДАР САРЧАШМАҲОИ ҶУҒРОФИИ АРАБИЗАБОНИ АСРҲОИ IX-XIII (таҳлили лингвистӣ)