ҲАЙДАРЗОДА МУРОД ПИРМАҲМАД

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.07.2020, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 02.04.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-059
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ПРОБЛЕМАҲОИ МУКАММАЛСОЗИИ ҚОНУНГУЗОРӢ ВА КВАЛИФИКАТСИЯИ ҶИНОЯТҲОИ ХУСУСИЯТИ ЭКСТРЕМИСТИДОШТА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ҲАЙДАРЗОДА МУРОД ПИРМАҲМАД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Бинобар сабаби пандемияи COVID-19 рӯзи ҳимоя ба 25.08.2020, соати 14.00 гузаронида шуд.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.03.2020