АНВАРИ САФАРӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 26.02.2021, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 25.11.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСЪАЛАҲОИ САРҲАДӢ ДАР СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси

07.00.15 – таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ (илмҳои таърих)

Унвонҷӯ: АНВАРИ САФАРӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.10.2020

АНВАРИ САФАРӢ – МАСЪАЛАҲОИ САРҲАДӢ ДАР СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН