ҲАСАНОВ ФАРҲОД ЗИКРУЛЛОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 08.10.2022, соати 11:00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.07.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-023
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ШАРОИТҲОИ ДИДАКТИКИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ КОММУНИКАТИВИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР ФАКУЛТЕТҲОИ ҒАЙРИЗАБОНӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси

13.00.08 – Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ (13.00.08.04 – Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ (таҳсилоти касбӣ)

Унвонҷӯ: ҲАСАНОВ ФАРҲОД ЗИКРУЛЛОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.07.2022