АШУРЗОДА ҶАМШЕДИ ХУРШЕД

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.12.2020, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 22.09.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИФРОТГАРОИИ ДИНИЮ СИЁСӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МУҲИММИ ОН ДАР РАВАНДИ ДИГАРГУНШАВИИ ҶОМЕА (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

Унвонҷӯ: АШУРЗОДА ҶАМШЕДИ ХУРШЕД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.08.2020

АШУРЗОДА ҶАМШЕДИ ХУРШЕД – ИФРОТГАРОИИ ДИНИЮ СИЁСӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МУҲИММИ ОН ДАР РАВАНДИ ДИГАРГУНШАВИИ ҶОМЕА (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)