АСОЕВА БУНАФША ҶУМАЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 04.05.2023, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 14.02.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВИЮ МАЪНОӢ ВА САРФИИ «ЗАФАРНОМАИ ХУСРАВӢ»

барои дарёфти дараҷаи илмии илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: АСОЕВА  БУНАФША ҶУМАЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2023