АСРОРЗОДА УБАЙДУЛЛО САТТОР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 05.06.2021, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 03.03.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

РУШДИ ҲАМКОРИҲОИ ТИҶОРАТИЮ ИҚТИСОДӢ БАЙНИ ҶУМҲУРИИ МАРДУМИИ ЧИН ВА КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.14 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ

Унвонҷӯ: АСРОРЗОДА УБАЙДУЛЛО САТТОР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.12.2020
Ризоияти муассисаи тақриздиҳанда