БОБОЕВА БАРНО РАУФОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 27.05.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 19.02.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҶОЙГОҲИ МАТБУОТИ ҲИЗБӢ ДАР ФАЗОИ ИТТИЛООТИИ ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз руйи ихтисоси

10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

Унвонҷӯ: БОБОЕВА БАРНО РАУФОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.01.2021

БОБОЕВА БАРНО РАУФОВНА – ҶОЙГОҲИ МАТБУОТИ ҲИЗБӢ ДАР ФАЗОИ ИТТИЛООТИИ ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ