БОБОХОНЗОДА МИРЗО ҶАББОР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 09.01.2021 в 09.00 часов
Санаи ҷойгиркунӣ: 08.10.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РАҚОБАТПАЗИРӢ ДАР КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

Ихтисос 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (Менеҷмент)

Унвонҷӯ: БОБОХОНЗОДА МИРЗО ҶАББОР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.04.2020