БОБОХОНЗОДА РАҶАБАЛӢ ХАЙРУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 20.02.2021, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 12.11.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМИ ҲИФЗИ БОЗОРИ ДОХИЛӢ ДАР ШАРОИТИ УЗВИЯТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЗМОНИ УМУМИҶАҲОНИИ САВДО (СУС)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.14 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ

Унвонҷӯ: БОБОХОНЗОДА РАҶАБАЛӢ ХАЙРУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.07.2020