БОЗОРЗОДА НУРИДДИН ШОДИПУР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 18.02.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 16.11.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

САФАРНОМА ҲАМЧУН ЖАНРИ ПУБЛИТСИСТИКА (масъалаҳои назарӣ, таърих ва амалия)

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

Унвонҷӯ: БОЗОРЗОДА НУРИДДИН ШОДИПУР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.09.2020

БОЗОРЗОДА НУРИДДИН ШОДИПУР – САФАРНОМА ҲАМЧУН ЖАНРИ ПУБЛИТСИСТИКА (масъалаҳои назарӣ, таърих ва амалия)