ГАДОЗОДА МАҲМАДШАРИФИ ДАВЛАТШО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 14.03.2019, соати 15.30
Санаи ҷойгиркунӣ: 11.12.2018
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАВЗӮЪ ВА ХУСУСИЯТҲОИ БАДЕИИ НОМАҲОИ РАШИДАДДИНИ ВАТВОТ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология

10.01.03 – Адабиёти халқҳои мамолики хориҷӣ (адабиёти тоҷик)

Унвонҷӯ: ГАДОЗОДА МАҲМАДШАРИФИ ДАВЛАТШО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.10.2018

ГАДОЗОДА МАҲМАДШАРИФИ ДАВЛАТШО – МАВЗӮЪ ВА ХУСУСИЯТҲОИ БАДЕИИ НОМАҲОИ РАШИДАДДИНИ ВАТВОТ