РАҲМОНЗОДА АЗИМҶОНИ ШЕРАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 06.04.2019, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.12.2018
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТРАНСФОРМАТСИЯИ НИЗОМИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси

07.00.15 – таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ

Унвонҷӯ: РАҲМОНЗОДА АЗИМҶОНИ ШЕРАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.11.2018

РАҲМОНЗОДА АЗИМҶОНИ ШЕРАЛӢ – ТРАНСФОРМАТСИЯИ НИЗОМИ МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ