ТЕМУРОВ ФАРРУХШОҲ СИРОҶИДДИНОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.06.2019, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 18.03.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҲАМГИРОИИ МИНТАҚАВӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ ОН (СОЛИ 1991 – НИМАИ АВВАЛИ СОЛИ 2016)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси

07.00.15 – таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ

Унвонҷӯ: ТЕМУРОВ ФАРРУХШОҲ СИРОҶИДДИНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.02.2019

ТЕМУРОВ ФАРРУХШОҲ СИРОҶИДДИНОВИЧ – ҲАМГИРОИИ МИНТАҚАВӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ ОН (СОЛИ 1991 – НИМАИ АВВАЛИ СОЛИ 2016)