САФАРЗОДА ЭҲСОН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 03.10.2019, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 02.05.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСЪАЛАҲОИ ҲУВИЯТИ МИЛЛӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ САДРИДДИН АЙНӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз руйи ихтисоси

10.01.10 – журналистика

Унвонҷӯ: САФАРЗОДА ЭҲСОН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.04.2019

САФАРЗОДА ЭҲСОН – МАСЪАЛАҲОИ ҲУВИЯТИ МИЛЛӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ САДРИДДИН АЙНӢ