МУРОДОВА РУХШОНА МУРОДОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 03.10.2019, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 02.05.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУНОСИБАТИ СОТСИОЛОГӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ МУОСИРИ ТОҶИК

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз руйи ихтисоси

10.01.10 – журналистика

Унвонҷӯ: МУРОДОВА РУХШОНА МУРОДОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.04.2019

МУРОДОВА РУХШОНА МУРОДОВНА – МУНОСИБАТИ СОТСИОЛОГӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ МУОСИРИ ТОҶИК