ИСМОИЛЗОДА ЗИНАТУЛЛОҲ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 02.01.2020, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 16.09.2019
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-022
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ОҲАНГИ ИҶТИМОӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ МУОСИР (дар мисоли публитсистикаи Асадулло Саъдуллоев)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз руйи ихтисоси

10.01.10 – журналистика

Унвонҷӯ: ИСМОИЛЗОДА ЗИНАТУЛЛОҲ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.05.2019

ИСМОИЛЗОДА ЗИНАТУЛЛОҲ – ОҲАНГИ ИҶТИМОӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ МУОСИР (дар мисоли публитсистикаи Асадулло Саъдуллоев)